Målbeskrivelse for K2


Forudsætninger:
Kravet til dette hold er at svømmeren skal kunne beherske min. 3 stilarter, vendinger, startspring samt være stævnevant. Det forventes ligeledes at svømmeren er i rimelig kondition. For at svømme på dette hold skal man være en klubbens hurtige svømmer, have en rimelig svømmedisciplin. Det forventes at svømmeren har lyst til at deltage i stævner da træningen i høj grad er målrettet dette.

Målsætning:

Der arbejdes med konkurrence elementet i svømning og der tager udgangspunkt i ”Aldersrelateret træning” Der arbejdes således videre fra ”Fun- damentals”, med balance, bevægelse, vejrtrækning og element skift, og svømmeren skal således lære at træne målrettet. Der vil blive arbejdet med individuelle stilanalyser på stilarterne. Der vil være fokus på udviklingen af det svømmetekniske og, men også udvikling af den aerobe såvel som den anaerobekapacitet (om end den anaerobe del vil udgør en mindre del. Der vil ligeledes være fokus på styrke og bevægelighedstræning i form af dryland øvelser og andre skadeforebyggende tiltag.
Der vil yderlige blive arbejde med analyse optage på video og arbejdes meget individuelt med rettelser samt egen udvikling og målsætning.
Vi arbejdere med puls trænings samt visuel teknik træning, der inddeles i sprint og distance træning.
 
Sæson mål:
- Teknikken vil yderligere blive finpudset i brystsvømning og butterfly
- Øge fokus på fart i starter og vendinger.
- Øge fokus på koordinering og fart i vandet.
 
Forventninger:
- Stabilt fremmøde
- Kendskab til egen PR-tider¨.
- Man møder ikke skadet
- Selvindsigt i egen svømning og teknik.
- man arbejde selvstændig med at forbedre sin egen kondition udenfor svømmehallen
 
Krav:
- Man har som minimum 1 bronze tid.
- Stævne deltagelse i minimum 6 stævner i sæsonen


Oprykning til dette hold sker individuelt og kun i samarbejde med cheftræner, hjælpetræner og svømmeren.